DIELEKTRICKÉ OCHRANNÉ POMŮCKY

  • Zkratovací soupravy NN (do 1 kV)
  • Zkratovací soupravy VN (do 38,5 kV)
  • Zkratovací soupravy VVN (do 420 kV)
  • Zkoušečky (AC vnitřní a venkovní do 80 kV)
  • Fázovací soupravy
  • Vybíjecí soupravy
  • Propojovací soupravy
  • Doplňují vybavení rozvoden (diel. rukavice, diel. ochranné přilby, diel. koberce atd.)

   Slouží pro ochranu obsluhy při manipulaci s elektrickým zařízením trafostanic. Jejich parametry a izolační vlastnosti jsou dány normou ČSN. Kompletní seznam ochranných pracovních pomůcek, pro odběratelské stanice vn/nn bez obsluhy, transformovny ve stavebních objektech naleznete ZDE.

Dielektrické ochranné pomůcky