HRADÍCÍ ČLENY HDO

   Pro omezení vlivu zdrojů na distribuční síť nabízíme řešení, jak splnit požadavky provozovatele distribuční sítě pro připojení do DS (PPDS – Pravidla provozu distribučních soustav).

   Jedním z takových nepříznivých vlivů zdrojů je snížení úrovně signálu HDO. Pro omezení tohoto vlivu na úroveň signálu HDO se používají Hradící členy HDO, které upravují impedanci sítě. Jsou to paralelní rezonanční obvody naladěné na frekvenci HDO zapojené mezi zdroj a distribuční síť. Na základě síťového výpočtu navrhujeme jejich parametry a dodáváme je, přičemž poskytujeme záruku, že vyhoví příslušnému provozovateli sítě s ohledem na platné normy a legislativu.

   V případě nenainstalování Hradícího členu HDO vám hrozí riziko snížení výkonu vašeho zdroje či dokonce jeho úplného odpojení od distribuční sítě. Pokud se prokáží nepříznivé zpětné vlivy na distribuční síť, budou uplatněna dodatečná technická opatření vůči provozovateli výrobny, ustanovení § 25 odst. 4, písmeno d) položka 9) dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, nebo omezení dodávaného výkonu dle napěťových a zatěžovacích poměrů v DS.

   Provádíme měření a výpočet vlivu stanice na signál HDO, navrhneme Hradící člen HDO a v krátkém termínu dodáme přímo do vaší např. bioplynové stanice nebo kogenerační jednoty. Na přání zákazníka provádíme i montáž a revizi Hradícího členu HDO. Naše hradící členy HDO se vyznačují kvalitním provedením s využitím špičkových materiálů, které zaručuje dlouhodobé bezproblémové užívání produktů od našeho partnera společnosti RUFER Technology s.r.o.

Hradící člen HDOHradící člen HDO

RODINA
ELPRO-ENERGO

Elpro-Energo s.r.o.

www.elpro-energo.cz

Elpro-Energo SK s.r.o.

www.elpro-energo.sk

Elpro-Energo
Transformers s.r.o.

www.czechtrafo.cz