NN ROZVADĚČE

TECHNICKÉ ÚDAJE
 
napěťová soustava / síť 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C (3NPE AC 50Hz 400V/TN-S)
nebo 3PE AC 50Hz 500V/IT, 3PEN AC 50Hz 690V/TN-C
jmenovitý proud rozváděče do 6300 A
ochrana před nebezpečným dotykem samočninným odpojením od zdroje
provozní podmínky dle projektu
teplota prostředí
- vnitřní provedení
-5 až +40 °C (průměr +35 °C / 24 hod.)
teplota prostředí
- venkovní provedení
-25 až +40 °C (průměr +35 °C / 24 hod.)
krytí dle projektu, typu rozvaděče
  • Rozvaděče pro venkovní trafostanice (stožárové, vestavné, zděné)
  • Rozvaděče pro distribuční trafostanice (skříňové, rámové, roštové)
  • Rozvaděče vlastní spotřeby, ovládací skříně
  • Rozvaděče kompenzační
NN rozvaděč

   Rozvaděče NN slouží pro rozvod elektrické energie nízkého napětí, které bývají instalovány např. v kioskových trafostanicích nebo v průmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné rozvaděče, které je možné doplnit o případné kompenzační rozvaděče. Rozvaděče jsou vyráběny z oceloplechových skříní a mohou být vybaveny přístroji OEZ, Schneider Electric, Eaton, Shrak, ABB nebo Legrand. Výroba rozvaděčů nízkého napětí probíhá přesně dle požadavků.

RODINA
ELPRO-ENERGO

Elpro-Energo s.r.o.

www.elpro-energo.cz

Elpro-Energo SK s.r.o.

www.elpro-energo.sk

Elpro-Energo
Transformers s.r.o.

www.czechtrafo.cz