ZKOUŠKY

SGB suché transformátory jsou projektovány a vyráběny standardně dle ČSN IEC 60076-11.

Dle kusových, zvláštních a typových zkoušek stanovených v ČSN IEC 60076-11 je dokázáno, že transformátory SGB splňují ve všech bodech požadované vlastnosti.

Všechny kusové a typové zkoušky, např. zkratová zkouška nebo zkouška oteplení, jakož i mnoho zvláštních zkoušek byly u SGB provedeny v řetězci vytváření hodnot. Takto mohou být vyzkoušeny i sjednané zvláštní vlastnosti dle specifikace zákazníka.

zkouška suchého transformátoruSuchý transformátor - zkoušky

Společně s externími instituty jsme mimo to provedli detailní měření pro následující oblasti:

  • EMC elektromagnetická kompatibilita, společně s Systron EMV s.r.o. Rednitzhembach
  • Požární analýza plynů, resp. analýza nízkotepelných plynů komponent suchých transformátorů společně s Allianz Zentrum pro techniku, Mnichov
  • Vibrační test společně s IABG, Mnichov
  • Zkratová pevnost společně s FGH, Mannheim a Zkušebnictví High Power Laboratory, Praha
  • Certifikace pro -50 °C společně se Standard Elektro, Mosva
  • E2 a C2 zkoušky společně s KEMA

SGB suché transformátory jsou dodávány do více než 35 zemí. Samozřejmostí je, že jsou při jejich návrhu a výrobě použity platné standardy pro danou zemi, jako např. ANSII, IEEE, GOST atd.

zkoušky suchého transformátoruSuché transformátory - zkoušky