TRAFOSTANICE PODZEMNÍ - POPIS

   Všude tam, kde z architektonických důvodů a nedostatku prostoru nemůže být umístěna jakákoliv stanice „konvenční, pozemní“, je jediným řešením podzemní stanice. Podzemní trafostanice je utěsněný, monolitický betonový kontejner k usazení pod povrchem terénu, se zamontovanými uvnitř rozváděči vysokého a nízkého napětí. Použité rozváděče VN (TPM Rotoblok SF) a NN (RN-W) jsou nezávislé prvky stanice. Stanice mohou být umístěny v dlažbě, na náměstí apod.

Nádní (sběrný prostor na dnovou vodu) mezi dvě podlaží zajišťuje řádné fungování dokonce v případném vniku povrchové dešťové vody skrz otvory. Hydrotěsné kabelové průchodky a utěsněný betonový skelet zajišťují spolehlivou dlouhodobou práci stanice.

Trafostanice podzemní