TRAFOSTANICE S VNĚJŠÍ OBSLUHOU - POPIS

   Stanice v betonovém skeletu Mzb jsou prefabrikované kontejnery sestávající ze dvou monolitických železobetonových prvků vyrobených ve třídě C30 / 37 – dílu základového - vany včetně hlavního tělesa a střechy.

Základ má samostatnou olejovou mísu, která pojme alespoň 100% objemu oleje instalovaného v trafostanici v případě havárie, a prostor kabelů s propusty kabelů VN a NN. Účelem hlavního tělesa je vestavění rozváděčů VN a NN, zařízení dálkového ovládání a signalizace, systémů měření, transformátorů, agregátů a další zařízení dle projektu. Střecha může být alternativně vyrobena výhradně z kovu nebo s krycí architektonickou deskou na betonové střeše. Ve standardním provedení, konstrukce stanice umožňuje vestavění hermetizovaných transformátorů s výkonem až 1000 kVA.

Nabízíme také řešení pro instalaci jednotek o větší síle, a to až do 4 MVA v různých provedeních (olejové s konzervátorem, pryskyřičné, specializované). Taková řešení, vzhledem ke svým vlastnostem, vyžadují pokaždé konzultace s výrobcem stanice. Montáž transformátoru se provádí přeš dveře komory transformátoru nebo shora po odstranění střechy, ale jeho obsluha po otevření dveří do komory transformátoru. Ventilační otvory jsou zabezpečeny hliníkovými žaluziemi, což zajišťuje stupeň ochrany IP23D nebo volitelně IP43 (IP54). V podlaze obslužné místnosti je umístěn poklop do základové části, který současně tvořící kabelový prostor. V závislosti na významu v stanicích jsou připevněny rozváděče VN.

Stanice byly testovány z hlediska platných norem v akreditovaných evropských laboratořích a jsou plně v souladu s normami CZE-EN 62271-202 - aparatura vysokého napětí rozváděčů a řídící jednotky - Část 202: Prefabrikované trafostanice vysokého napětí na nízké napětí a normami souvisejícími.

Vnitřní povrch stěn je pokryt dekorativní akrylátovou omítkou v bílé barvě. Vnější povrch stěn je pokryt akrylovou omítkou. Všechny kovové části namontované na vnější straně stanice jsou vyrobeny z hliníku lakovaného práškově podle barvy RAL. Barevnost a typ fasády jsou nabízeny ve standardním provedení. K dispozici je samozřejmě možné provedení stanice podle individuálních architektonických požadavků, s přihlédnutím ke všem dostupným zdrojům a materiálům pro povrchovou úpravu betonu a kovu (dveře, ventilační žaluzie) střešních ploch a střešních krytin.

Trafostanice s vnější obsluhou