EFACEC FLUOFIX - TECHNICKÉ PARAMETRY

  Fluofix
Jmenovité napětí 12 kV 17,5 kV 25 kV 38,5 kV
 
Izolační hladiny - výdržné napětí:        
   krátkodobé střídavé napětí (50 Hz - 1 min) 28 kV 38 kV 50 kV 80 kV
   výdržné napětí při atmosférickém impulsu (1,2 / 50 µs) 75 kV 95 kV 125 kV 180 kV
Jmenovitý proud:        
   na přípojnicích 400 A / 630 A
   přívod / vývod 400 A / 630 A
   ochrana VN pojistkami 200 A
   ochrana výkonovým vypínačem 400 A / 630 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 16 kA (3 s) / 20 kA (1 s)
Jmenovitý zkratový zapínací proud 40 kA / 50 kA
Kmitočet 50 / 60 Hz
Odolnost vůči vnitřními oblouku (IAC A-FL) do 20 kA (1 s)
Okolní teplota -25 - 40 °C
Jmenovitý provozní přetlak v odpínači (20 °C) 0,3 bar rel
Kategorie z hlediska nepřerušovaného provozu LSC 2A (dle IEC 62271-200)
Třída vnitřních přepážek PI (dle IEC 62271-200)
Stupeň ochrany krytí (IEC 60529 a EN 50102) IP 67 (vysokonapěťový oddíl); IP 3XC (oddíl ovládacího mechanizmu); IP 3XC (kabelový oddíl); IK09 (vysokonapěťový prostor); IK08 (ovládací a kabelový prostor)