EFACEC NORMAFIX - POPIS

   Normafix patří do skupiny skříňových VN rozváděčů se vzduchovou izolací, vhodných pro instalaci ve vnitřním prostředí a určených pro napětí do 38,5 kV. Nasazení je vhodné od výroby elektrické energie (větrná, solární apod.) až k distribuci energie pro různá průmyslová odvětví a aplikace. Modulární konstrukce nabízí celou řadu variant, obsahujících odpínače, výkonové vypínače a umožňuje plnění všech požadovaných funkcí.

Normafix - VN rozvaděče

Rozváděče mají následující charakteristiky:

 • skříňový VN rozváděč se vzduchovou izolací,
 • ve standardní výbavě s odpínačem zapouzdřeným v plynu SF6,
 • spínacím prvkem může být vakuový vypínač nebo vypínač SF6
 • modulární konstrukce,
 • jednoduchá instalace a možnost rozšíření,
 • vyhovuje požadavkům mezinárodní normy IEC 62271-200,
 • odolný vůči účinkům vnitřního oblouku,
 • zvýšená elektrická a mechanická životnost (třída E3 M2),
 • možnost termografické analýzy,
 • přímá viditelnost odpojení odpínače,
 • světelné indikátory napětí a kontrola sledu fází,
 • mechanické a elektrické blokády,
 • možnost rozšíření z obou stran,
 • vhodný pro umístění do kompaktních trafostanic.