ZPUE ROTOBLOK SF a SF 36 - TECHNICKÉ PARAMETRY

  Rotoblok SF Rotoblok SF 36
 
Jmenovité napětí sítě 20 kV 30 kV
Nejvyšší napětí zařízení 25 kV 36 kV
Jmenovitá frekvence / Počet fází 50 Hz / 3
Jmenovité krátkodobé výdržné napětí síťové frekvence 50 kV / 60 kV 70 kV / 80 kV
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí 1,2 / 50 ps 125 kV / 145 kV 170 kV / 195 kV
Stálý jmenovitý proud 630 A 630 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud do 20 kA (1 s) do 16 kA (1 s)
Špičkový jmenovitý výdržný proud do 50 kA do 40 kA
Stupeň ochrany IP IP 4X